Zásady ochrany osobních údajů 2018-10-15T21:48:59+00:00

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU – GDPR. Zásady zpracování osobních údajů u Fitness a Body Mind Educational Institute s.r.o., YAC Aranka Marášková, Natálie Marášková.

__________________________________________________________________________

Vážený kliente, klientko.

25.května 2018 začalo platit nové nařízení Evropské unie, které upravuje pravidla zpracování osobních údajů. Abychom Vás i nadále mohli informovat o našich akcích, stávajících a nových produktech, poskytovat Vám naše služby, rádi bychom Vás v další korespondenci s Vámi požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů k obchodním, marketingovým a propagačním účelům.

Zde naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů v našich společnostech.

 • Kdo zpracovává Vaše údaje:

Podnikáme především v oblasti poskytování tělovýchovných sportovních služeb v oblasti fitness, jógy, cvičení stylů body and mind, zdravotní tělesné výchovy, v oblasti výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 • Informace o správci osobních údajů:

Právnická osoba: Fitness a Body Mind Educational Institute s.r.o. se sídlem společnosti

687 08 Břestek 210. IČO: 634 76 517 DIČ: CZ63476517. Kontakt: Bc.Aranka Marášková, jednatel společnosti, MT: 775506121 nebo Natálie Marášková, jednatel společnosti, MT: 775506120

Fyzická osoba: YAC Aranka Marášková, místo podnikání Na Rybníku 978 Uherské Hradiště 686 01. IČO: 722 95 481. Kontakt: MT: 775506121

Fyzická osoba: Natálie Marášková, místo podnikaní Na Rybníku 978 Uherské Hradiště 686 01. IČO: 072 03 705. Kontakt: MT: 775506120   

 • Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Milan Suchánek, externí spolupracovník uvedených podnikatelských subjektů, Na Rybníku 978 Uherské Hradiště 686 01 MT: 606499043

 1. Účely pro zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu, pro poskytování dané služby, kterou si s námi sjednáváte podle předmětu podnikání obsaženého v živnostenském oprávnění. Zde potřebujeme Váš souhlas. Bez tohoto souhlasu nemůžeme službu poskytnout.

Jsou však i osobní údaje, ke kterým Váš souhlas nepotřebujeme jako například: plnění našich povinností, které vyplývají z případně uzavřených smluv, splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy, zajištění ochrany našich práv a právem chráněných našich zájmů (příkladně uplatnění nároků u soudů, pojišťoven, ochranné známky apod.). Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné plnění nároku. Dále pak splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb např. v rámci objednávky, poptávky po našich službách, smlouvy a to na základě Vaší žádosti, požadavku, objednávky, poradenství k poskytovaným službám na webových prezentacích, sociálních sítích, emailových komunikací uvedených podnikatelských subjektů, zlepšení kvality našich služeb, zobrazování reklam na základě Vašich zájmů, zasílání obchodních a marketingových sdělení a informací včetně nabídky produktů, případně propojených osob na základě smluvních podmínek.

Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • Email
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresu bydliště (kontaktní nebo doručovací)
 • Telefonní číslo
 • Platební údaje (číslo bankovního účtu) v souvislosti s fakturou pro případ vrácení zaplacené zálohy či faktury nebo přeplatku
 • A dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby, jako jsou cvičební manuály, online identifikátory, soubory online služeb apod.
 • Fotografie klienta, soubory klientů zejména z cvičebních lekcí, zveřejnění názorů na poskytované služby a jiné. To za předpokladu, že k uvedenému od Vás získáme předchozí souhlas.
 • Rodné číslo, číslo občanského průkazu vyžadujeme výjimečně, pouze při sepsání příslušných smluv a dohod zejména pro účely zaměstnaneckého poměru.
 1. Přístup k Vašim údajům.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své propojené osoby (spolupracovníky, lektory, instruktory, partnery, osoby, které se podílejí na organizaci našich akcí, provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou, provozovatele technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat reklamní obsah a reklamu). Vaše data svěřujeme pouze na základě Vaší konkrétní poptávky, nabídky nebo objednávky.  Všechny naše propojené osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 1. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše údaje budeme evidovat po celou dobu využívání našich služeb nejdéle po dobu 5 let. Pak budeme o Váš souhlas žádat znovu. Pokud v průběhu této doby bude Váš souhlas písemně odvolán (dopisem, či sdělením e-mailem), bude ukončen. Naše služby Vám nebudou poskytovány ani sdělovány. Obnovit svůj souhlas můžete emailovou korespondencí nebo písemně.

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám je nepředáte, nemůžete naše služby využívat.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména tato práva:

 • Právo kdykoliv svůj souhlas odvolat či znovu obnovit.
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“).
 1. Jak nás můžete kontaktovat.

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosíme, využijte kontaktního emailu: suchanek.mgr@seznam.cz nebo písemně na naši korespondenční adresu Na Rybníku 978 Uherské Hradiště 686 01. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchování záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, je veškerá písemná komunikace s Vámi archivována po dobu udělení souhlasu k využívání Vašich osobních údajů.

V Uherském Hradišti dne 15.10.2018