ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ 2019-03-12T19:52:54+00:00

ŠKOLENÍ A SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE

D-Yogi® MAT BODYWORK MOVEMENT THERAPY

Manipulační muskulo-skeletální pohybová terapie a manuální technika uvolňování svalového a kosterního aparátu během cvičení.

„Vstupem do nesprávného pohybového stereotypu je uvolnění svalů a kloubů. Poté můžeme zahájit efektivní cvičení a trénink.“

BODYWORK pracuje s neuromuskulárními limitacemi. Pomáhá mechanicky dotáhnout oblasti v těle, které klient sám nemůže ovlivnit.

Přináší potěšení ze cvičení, poznání těla a tím i zájem o detail pohybu, který učíme v D-Yogi® MAT INSTRUCTOR TRAINING.

„Je to mýtus, že jóga je komplexní systém. V médiích je často uváděno, že jóga nám dává vše, co potřebujeme. Ale toto není pravda,“ říká Yoga Therapist Leslie Kaminoff, autor Yoga Anatomy a zakladatel The Breathing project- yoga studio Manhatton. „Je nutné, aby byla doplňována speciální údržbou bodywork.“

D-Yogi® MAT BODYWORK vedeme jako lekce pro juniory, dospělé, speciálně pro sportovce, ale i zdravé klienty, kteří se aktivně řízeného pohybu v rámci cvičebních lekcí dlouhodobě neúčastnili z nejrůznějších důvodů, např. nemoc, operace aj.

REGISTRACE