ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ 2017-06-09T00:27:16+00:00

D-Yogi® ŠKOLENÍ A SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE

D-Yogi®MAT  školení                     sobota 23.9. + 7.10. + 14.10.2017             9:00 – 14:30                      sportovně vzdělávací akce Uh. Hradiště  6 700,-


D-Yogi®BareS workshop               sobota 26.08.2017                                        9:00 – 14:30                      sportovně vzdělávací akce Uh. Hradiště  3 200,-


D-Yogi®BareS workshop               sobota 21.10.2017                                        9:00 – 14:30                      sportovně vzdělávací akce Uh. Hradiště  3 200,-


D-Yogi®MAT workshop                 sobota 11.11.2017                                        9:00 – 14:30                     sportovně vzdělávací akce Uh. Hradiště 3 200,-
Floor & Soft Balance


D-Yogi®BareS školení                    sobota 2.12. + 9.12.2017                            9:00 – 14:30                      sportovně vzdělávací akce Uh. Hradiště 6 700,-

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Školení je zakončeno zkouškou a po jejím úspěšném absolvování obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce příslušné metody D-Yogi ® .
Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLENÍ

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná