D-yogi mat

Metoda zaručující komplexní posílení a protažení svalů, uvolnění kosterní soustavy, zvýšení mobility kloubů. Napíná a uvolňuje fasciální sítě, čímž napomáhá k jejich regeneraci a funkčnosti. Odvíjí se v ucelených choreografiích. Využívá jednotlivé části těla jako závaží.

Pohyby prochází plynule přes svalové napětí, kontrakci a uvolnění. Tato symbióza je zachována bez přerušení po dobu celé lekce. Obnovujeme tak a upevňujeme komunikaci velkých a malých svalových vláken mezi sebou, integritu těla a jeho funkčnost. Součástí je trénink dýchacích orgánů. Využíváme nitrobřišní tlak, který vylepšuje postavení hrudních a bederních obratlů, laterární dýchání a jiné.

Naše tělo je darem dokonalosti, starost o něj je výzvou.

 „Představte si cvičební lekci jako velkolepý koncert. Vložte do ní umění! Cvičte tak, aby se  smálo vaše srdce. Aby vnitřní třpyt prostoupil tělem a komunikoval s okolím.“
„Symbióza pohybů, střídání intenzity tahu, tlaku, napětí a uvolnění spouští energetický tok, v  němž se zrcadlí naše pocity.“ 
 „Dynamika pohybů vedoucích od chodidel až k dechu tvoří umělecké dílo, dar našemu  vnitřnímu i vnějšímu tělu.“

D-yogi Bodywork

Pohybová a manuální technika uvolňování svalového a kosterního aparátu.

Průměrný výškový rozdíl klienta bezprostředně před a po skončení lekce je od 0,7 do 2 cm. Bodywork účinkuje ihned.

Obnovuje a udržuje flexibilitu svalů, hybnost kloubů, regeneruje páteř, tkáně, fascie. Fasciální síti se věnuje velmi důkladně.

Má nesmírný psychosomatický význam. Může být účinným nástrojem pro zmírnění post traumatických stavů a chronického stresu.

Cílem je regenerovat, vylepšit, omladit. Zmírnit, či odstranit bolest, ovlivnit patologie vznikající špatným pohybovým stereotypem, nebo naopak nedostatkem pohybu.

Bodywork je novou disciplínou, která pomáhá vylepšit stav dříve než se člověk pustí do samotného cvičebního procesu. Může znamenat nový start v době po ukončení léčby, rehabilitace apod. Je považován za skvělou kompenzační a regenerační metodu. V mnoha směrech dokáže protáhnout, uvolnit a spustit regeneraci několikanásobně intenzivněji než některá „body mind“ cvičení.

Je vysoce doporučován ke kompenzaci a regeneraci přetíženého pohybového aparátu u sportovců, intenzivně vylepšuje jejich psychiku i výkon.

Pomáhá mechanicky dotáhnout oblasti v těle, které klient sám nemůže ovlivnit. Využívá k tomu přirozenou sílu tlaku, tahu, gravitaci a práci s dechem.

Translate